Kultúra, líra, vers a 21. században

Ha magához tér a lelked, kérdezd a szíved. Hova dugta el a mosolyát?

 

 

 

A semmin túl...

A semmin túl mi van?
A végtelen, csillagok nélkül
Vagy csak fények, mit nem
takar már be az ég
A semmin túl szárnyatlanok
az álmok, holtan születnek
gondolatok,teremtő kezében
visszájára forog a lét
És ott már nincs gravitáció
nem vonzódnak egymáshoz a
dolgok, érzések, kezek, színek
Csend hangjai is egymáshoz
koppannak, elnyeli az üresség
A semmit nézem s míg van
tudatom, elmémben rakom
össze szívemben darabokra
tört emlékképedet
Kegyetlen a semmi ölelése mert
energiavámpír a létben
Könnyeimből gyémántot csiszol
szívemre vési a percet
mikor hagytad, hogy minden
érzés a semmibe essen

 sor44.jpeg

Elfogyott hitem

Belém mart a fájdalom
a szerelem másik arca
úgy hívják, csalódás
hitem is porba taposva
meghalt a piros rózsa
hiába tavasz s nyár
lelke a földön darabokban

Könnyeimmel hiába locsoltam
elszállt az utolsó dallam
mert tudtam, hogy" nem lehetett"
mégis annyira akartam
megbosszulta magát a vágy
az érzés most értem mond imát

Istenem! Elfogyott a hitem
a remény is távolból integet
Égiek! Most kiért imádkozzam?
Azokért akiknél minden rendben
vagy akik most jutnak a pokolra
A hitevesztett lelkemért Uram,
csak egy imát mondj halkan
aztán engedj vagy fel az égbe
vagy hulljak porba
Csak ne hagyj többé szeretni,
szívemet senkinek kinyílni
mert a pokol tüze se oly fájó

mint elengedni, kibe lelkem bízott

sor43.jpeg 

Csend temploma

Hallgatok. Csend templomában
megkövült könnyek csilingelnek
a múlt hálója felett
Míg az idő széllel táncol,
percmutató a végtelenbe rohan
és darálja az életet
Nincs kereszt, nincs ima, se hit
se remény itt csendben hallnak
meg az elpazarolt évek
De utolsó szó jogán a tanulság
minden megkövült könnybe
örökre belevésve
sor42.jpeg 
 

Összetört világ

Darabokra hulltak a
szavak, összetörtek a
betűk, tollamból
kifogyott a tinta
gondolatok elszálltak
érzések
meghalni készülnek
szívem zavarosan veri
mindennapi ritmusát
az idő önmagába zuhant
elveszítve a múltat
a holnap behunyta szemét
a mának sincs esélye
háború van lelkemben
leszakadt az égbolt
csillagok összetörtek
Megszűnt egy világ, egy álom
épp oly gyorsan ahogy született
Csak egy üres lapom maradt
egy új toll kellene
Arra is csak annyit írnék:
Szerettelek

 sor39.jpeg

 

Ígérj!

Zene, dallam,mocorognak
bennem eltévedt szavak
még talán kimondhatom
mit az érzelem színesre fest,
de lehet, elveszett az a
fény amin néha utaztam veled
az évekkel szétfoszlik a remény
köddé válik maradék hitem
nem ígértél, mégis azt várom
csak egyetlen egyszer tedd meg,
hogy megállítsam azt az időt
amibe úgy maradunk mi ketten
nem baj ha zárvánnyá
formálódunk a végtelenbe
az idő rohan vele a földi
lét két kezünkben
ma még vagyunk, de a holnapi
búcsút te sem keresed
Hát ígérd meg! Legalább csak
halljam, amit meg nem teszel
Hazudd! Csak egyszer! Senki mással
nem leszel csak velem!
Hagyom szállni az ígéreted
mert tudom, hogy miért nem lehet

 sor38.jpeg

 

Pattan a húr

Pattanásig feszül bennem az
élet. Betűk esernyőt húztak
fejük fölé. Folynak a könnyek.
Remeg kezemben a toll,
gondolataimat ölelem
Vihar táncol lelkemen
Csak állok becsukott szemmel
Mi jöhet még?
Hó és jég a tavaszi nyárban
fázni lehet így nyári ruhában
Szívem dideregve dobban
Keresem a mosolyokat
Egy ölelést képzelek veled,
hogy itt vagy és szeretsz
Betűk becsukják esernyőjüket
Felszáradnak az ázott sorok,
ajkadról előkerül egy mosoly
De feszül tovább a húr!
Az ébredés fáj és hazug
mint az élet körülöttem
Te jót akarsz, tényleg?
Mert beleroppanok!
Már nem mehetsz el tőlem,
belém vésett az idő fájdalma
Benne van életem előre
elnyűtt maradéka
S ha pattan a húr...
Végleg elhalkulok

 sor40.jpeg

Csak egy emlék

Apró lábak alatt csak
apró kövek suhannak
Ahogy nőnek az évek
lépések is nagyobbak
Gyerek szívek felnőttek
kiskamasszá váltak
és úgy dobognak ahogy
még sohasem
Apró kavicsok a lábak
alatt, a tengerparti szél
ringatja már az álmokat
Randevúk, csókok, égig
érő nagy szerelmek
Majd az ébredések hajnala
könnyet osztogat
Csak egy kis emlék, ott
maradt ahol született
Lábnyomokat elmossa a víz
Az évek ráncokat véstek
az időbe s a tükör néha
becsukja szemét
Forgatnánk az éveket, de így
is úgy is sok már
Mi is maradt meg a nyárból?
Apró és nagy kövek alatt az álmok
s emlékek a múltból

sor32.jpeg 

 
 
Lecsukom szemem

Valóság elől lecsukom
szemem
valami szépet várok
valamit ami nincs
odakint
másik utat, az álmon
túl
talán tarkább rétet
a fű helyett
friss virág illatot
mert itt már
ilyet nem érzek
valami olyat, mi
az érzéseket élteti
valamit ami tiszta
és egész
nem holmi filléres
dolgokat
kiábrándító vágyat
mi eleve is holt
mert hazug már bennem
is a mosoly
álarc mit levakarni
magamról sem tudok
csak szó maradt meg
tisztán
gondolat, minek helyet
keresek magamban
lecsukom szemem a hitem
most oly erős
megtaláljam azt, mi
 sor23.jpeg
 

Igaz mese

Hol volt hol nem volt, van egy szerelem
Rohan a vonat a végtelen síneken
Két szív ül csendesen egymással szemben
Egymásra néznek, de szólni egyik se mer

Megszólal az egyik- titokban utazom, nincs jegyem!
mire a másik- nem baj majd adom az enyémet
Nem kell- mondja a legény- Te utánad jöttem
Visszatartott az idő, majdnem lekéstem

Mosolyog a lány a fiú mellé ül szelíden
Száz éves történet folytatódik a szívekben
Jön a SORS- kérem a jegyeket
A két kezük eggyé forr, s adják az egy jegyet

Mit tehet a SORS egy jeggyel s mosolyog
Néha kell, hogy az élet is megbocsásson
A fiú és a lány, már biztonságban ül a vonaton
Tudják, együtt könnyebb lesz a hátralévő úton

 

sor19.jpeg 

Mesélj még...

Hány halál játszott már
velem utamon, míg
szavad lelkemig ért

Hány tagadást üzent
szívem neked, mégis
jöttél felém

Hányszor fájt, hogy nem
voltam más csak
csendes remény

Hány út volt nélküled
úgy, hogy te voltál nekem
mindig menedék

Te megvártál s ott vagy
ahol a szív dallama
csak nekem mesél

 645560.gif

 

Múzsámhoz

Az első szerelemmel jöttél
s hagytad itt a szavakat
Csak firkáltam az érzéseket
még semmit sem tudtam
Majd eltűnt a toll, papír
nem kerestem gondolatokat
Túlélésre játszott minden szó
verejtékes volt az éjszaka
Mert "kell". azt mondták
Sokáig el is hittem
Más szájából sosem volt szép
az érzés mi bennem is néha
megfogant
Minden nap szabályok közt
laviroztam
Szédült már a világ is,
keresi most is a tisztát,
betűben, szóban, érzésben
Mert csak maszatolás
minden szerelem, mely
nem az út porából nőtte
ki magát

A Múzsa csókja száz év
után újra rám talált
Megfogta kezem egy
üvegen át
Tekintetében vad erő
gyönyörű érzés
Sehol sem voltam csak
egyszerű halandó
S lassan felemeltek
szeméből a csillagok.

1201110495_44.gif 

 

Augusztus

Mondd! Kell e több a csendnél?
Milliárd fényévről világitó csillagok
Még hajnalból itt maradt
páracseppek
Az augusztus végi nap ragyogása
ahogy szomját oltja a föld,
tápláló vizcseppjeivel
Mondd! Kell e több?
Mikor külön hallod a
természet minden egyes
rezdülését a learatott
búzamezők felett
Nézni ahogy lágy szellő
táncol még, új
szárat hajtó ágak végein

Az utolsó csókja a nyárnak
felkészülés az indián nyárra
mert bezár a világ, új emlékek
kerülnek az idő polcára

Míg forrón tűz a nap, teszek
el belőle télre, a múlt
érzései közé ha fáznék
a négy fal magányában

dividerpinkroses.gif 

 

Pillanat

Halványodik szemed
írisze, ahogy fakul
a nyár is

Őszt ígér a holnap
levélen még megpihen
a napfény

Az éj már hideggel
sétál, hajnal szórja
harmatcseppjeit

Fogd meg az elmúlás
milliárd ráncaival ékes
szelíd kezét

Érezd át végre a "volt" és
"lesz" között a "most"
érzését

Mert hozzád közelebb
a múlt mint amit
a jövő ígér

2217239gj7swj8thb.gif 

 

Mit ér...

Mit ér a földi lét, ha szád
a számat nem érintheti
Ha nem ölelhet két karod
úgy ahogy éj a csillagot
Ha fáradt tekintetedbe
a tükör nem én lehetek
Ha életem minden órájában
a szívem nem téged simogathat
Ha a hajnali friss széllel
először nem téged ölelhetlek
Ha reggel ébredő napnak
nem én lehetek a mosolya

Mert Te itt vagy minden egyes
téged éltető szerelmes lélegzetembe
Nélküled nem kezdődhet nap
s az éjjel is, álmod várja
Mert Te adod az erőt a szépet
mert nélküled már nem létezhetek
Oxigénem lettél, percben szívdobbanás
Ülj hát ide mellém, ne várjak tovább
Mert elmúlhat a perc és nem
lesz több álom
Csak emlékek kósza fellege, mit
már nem áld meg Ámor

75ps196m51q.gif 

 

Aki hiányzik...

 

Aki hiányzik, olyan

mint a futó szél

a bokrok alatt

Aki hiányzik, az reggel

jön és elmegy a

nyugvó nappal

Aki hiányzik csak

kósza felhő mely

tovarohan

Aki hiányzik annak

szívemben maradt

a nyoma

2217239gj7swj8thb.gif 

 

Vándor.

Csendes az éj lassan ballag az óra
Elszenderült már a fény a hold alatt
Eltévedt vándor neked ki mutat utat
Ha felhők takarják el a csillagokat

Vándor! Ki ezredik életed járod a földön
Ki nem hiszel múltban s nem félsz a jövőtől
Mának élsz nem korlátoz be az idő
Végtelen körforgás vagy: veled az erő

Járod a magad útját tarisznyádba élet
Úttalan utakon néha egy reményt kiteszel
Mert Te vagy a SORS, Te vagy a végtelen
Te vagy minden ami nincs nekem

Te vagy a pillanat amit elmenni hagytam
Te vagy a tegnapi csók a szívem alatt
Te vagy a harsona mire én nem ébredek
Te vagy a bánat is mi betakar egészen

Te vagy ki eldob és mégis égig emel
Te vagy ki könnyet és mosolyt csal szívemre
Te vagy a fájdalom Te vagy a szerelem
Te vagy minden ami nincs nekem

kismozd.gif 

 

Kincseim

Recseg ropog alattam a semmi
az ég is már szétfeslik
a napot a kezeim foltozzák
a hold is elfogy lassacskán
szedett-vedett lesz reggel a táj
hideg szél fúj kabátom alá
de melenget a foltozott napsugár

Kincseimet zsebembe rakom
ha te kéred, neked megmutatom.
Ez egy gomb a múlt ruhájáról való
egy spulni cérna, ha elszakad a takaróm
cipőfűző, hogy ne essen le a nadrágom
lyukas kétfilléres, mely lészen vagyonom
és van egy szívem, egy dobogó szívem,
ha akarod neked adom

0_12-sordisz-42.png 

 

Szerelmi tánc

Meztelen testeddel
betakarsz kedvesem
átölel két kezével
egy őrült szerelem

Halk sikilyokkal
bennem elveszel
szemed alatt a kéj
kábultan hempereg

Eggyé váltunk
megszűnt az idő
kezeink egymásba marnak
ha megérint a bűn

S bűnben feloldodva
lelkünkben aléltan
párnám lett kezem

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 87
Tegnapi: 43
Heti: 487
Havi: 1 882
Össz.: 48 294

Látogatottság növelés
Oldal: Verseim 11.
Kultúra, líra, vers a 21. században - © 2008 - 2017 - toth-agnes.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: nagy lászló versek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »